جديدترين ها

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

Windows Server 2016 Standard فعالسازی به دفعات

این نسخه قابلیت نصب و فعالسازی بروی یک سخت افزار و فعالسازی مجدد بروی آن را به دفعات داراست، لازم به ذکر است در صورت ارت..

4,750,000 تومان

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات

این نسخه قابلیت نصب و فعالسازی بروی یک سخت افزار و فعالسازی مجدد بروی آن را به دفعات داراست، لازم به ذکر است در صورت ارت..

4,800,000 تومان

Windows 10 Pro یکبار فعالسازی

Windows 10 Pro یکبار فعالسازی

این نسخه (لایسنس یکبار فعالسازی) قابلیت نصب و فعالسازی تنها یک مرتبه بروی یک سخت افزار را داراست، لازم به ذکر است نصب و فعالسازی مجدد حتی بر..

850,000 تومان

Windows 7 Ultimate فعالسازی به دفعات

Windows 7 Ultimate فعالسازی به دفعات

این نسخه (لایسنس ریتیل) قابلیت نصب و فعالسازی بروی یک سخت افزار و فعالسازی مجدد بروی آن را به دفعات داراست، لازم به ذکر است در صورت ارتقا سخت افزار نی..

1,250,000 تومان